Contributie en lesgeld

De contributie wordt per kwartaal ge´nd via automatisch incasso. Als je les hebt van een van de docenten wordt het lesgeld ook per kwartaal via automatische incasso ge´nd.

De contributie bedraagt €42,50 per kwartaal voor volwassen leden. Voor jeugdleden bedraagt de contributie €32,50 per kwartaal. Jeugdleden (onder 18) waarvan er al een gezinslid lid is van de vereniging betalen het reductietarief. Dit bedraagt 10,00 contributie per kwartaal. De lesgelden zijn €50,00 per kwartaal. De bedragen worden jaarlijks ge´ndexeerd.

Voor het opzeggen van lidmaatschap geldt een termijn van 1 kwartaal. Het kwartaal na het kwartaal waarin wordt opgezegd wordt dus nog in rekening gebracht.
 
 
Meer informatie?
e-mail: bestuur@knda-moordrecht.nl