Contributie en lesgeld

De contributie wordt per kwartaal geïnd via automatisch incasso. Als je les hebt van een van de docenten wordt het lesgeld ook per kwartaal via automatische incasso geïnd.

De contributie bedraagt €42,50 per kwartaal voor volwassen leden. Voor jeugdleden bedraagt de contributie €32,50 per kwartaal. Jeugdleden (onder 18) waarvan er al een gezinslid lid is van de vereniging betalen het reductietarief. Dit bedraagt 10,00 contributie per kwartaal. De lesgelden zijn €50,00 per kwartaal. De bedragen worden jaarlijks geïndexeerd.

Voor het opzeggen van lidmaatschap geldt een termijn van 1 kwartaal. Het kwartaal na het kwartaal waarin wordt opgezegd wordt dus nog in rekening gebracht.
 
 
Meer informatie?
e-mail: bestuur@knda-moordrecht.nl