Over de vereniging


wie zijn wij

Harmonie Kunst na de Arbeid uit Moordrecht (kortweg KNDA) is een muziekvereniging met de volgende onderdelen: Harmonieorkest, Slagwerkgroep en het Leerlingenorkest Decibel. 
 
De vereniging is gevestigd aan de Sportlaan 5 in Moordrecht, naast sportschool Zin van Bewegen.
 
Op 1 november 1920 is de harmonie opgericht als ontspanningsactiviteit voor het personeel van de "Koninklijke Vereenigde Tapijtfabriek" (kortweg de KVT). Volgens overlevering is in 1897 de harmonie Euterpe opgericht, die vanwege een noodleidend bestaan in 1920 is verder gegaan als de KVT harmonie met de financiele steun van de fabriek.
In de nieuwe  oprichtingakte wordt dan ook gesproken over de Harmonie Kunst na den Arbeid van de "Koninklijke Vereenigde Tapijtfabriek" te Moordrecht. 

Na het vertrek van de KVT uit Moordrecht wordt in 1990 de naam van de harmonie gewijzigd in kortweg "harmonie Kunst na de Arbeid" uit Moordrecht. 

 

De repetitie ruimte was in het begin in een hal van de fabriek en werd later ingewisseld voor de muziekkoepel in het dorp en tegenwoordig hebben we een mooi eigen repetitielokaal bij de sportvelden.

 

Aanvankelijk begon de harmonie als orkest, maar in 1953 kwam de drumband (tegenwoordig de slagwerkgroep) er bij en in 1960, als primeur in de omgeving, de majorettes. Inmiddels is het majorettekorps bij gebrek aan belangstelling, opgeheven.
 
 

Vaandel van de harmonie van de KVT