MOZ-Art

   
Onze Muziekopleiding.
Een instrument leren bespelen? Dat kan bij muziekvereniging KNDA! Wij leiden leerlingen op met als doel dat zij gaan meespelen in ons orkest of in de slagwerkgroep. Om mee te kunnen spelen in de harmonie moet de muzikant over voldoende niveau beschikken om zijn muziekinstrument te kunnen bespelen. Om dit te bereiken, bieden we muziekonderwijs aan via de stichting MOZ-Art voor de blaasinstrumenten. De slagwerk opleiding wordt in eigen beheer verzorgd. We hebben een leerlingenorkest om de nodige ervaring in het samenspel op te doen. Als je lid bent van KNDA krijg je een muziekinstrument in bruikleen en krijg je korting op de muzieklessen bij MOZ-Art.  

Muzieklessen op instrumenten:
Leerlingen krijgen privé-les van professionele leraren. De lessen van 25 minuten worden éénmaal per week gegeven. Per jaar krijgt een leerling les in alle weken buiten de schoolvakanties. Een instrument leren bespelen kan vanaf de leeftijd van 8-9 jaar. Na ongeveer anderhalf jaar zijn de meeste leerlingen zover dat ze mee kunnen spelen in het leerlingenorkest of de slagwerkgroep. Samen muziek maken is waar het in onze vereniging om gaat. Een belangrijk onderdeel van de opleiding is deelname aan de landelijk erkende examens van HaFaBra. Een leerling heeft twee tot drie jaar les nodig om deel te nemen aan het A-examen. Een leerling blazend lid van de vereniging krijgt maximaal 4 jaar muziekles via MOZ-Art. Dat is meestal voldoende om het A en B examen te halen. Eenmaal per jaar wordt een voorspeelavond gehouden waarbij leerlingen hun kunne tonen aan het publiek. Ook het leerlingenorkest treedt deze avond op.

De docenten:
Leraar slagwerk en slagwerkgroep: Henk de Bruin. 
Informatie over de leraren bij MOZ-Art is op die website  te vinden http://www.moz-art-zuidplas.nl/index.php/aanbod-moordrecht/instrumentaal-onderwijs Alle lessen vinden plaats in het repetitielokaal van de KndA, gevestigd aan de Sportlaan 5 in Moordrecht, naast sportschool Zin van Bewegen. 

Aanmelding muziekopleiding.
Voor aanmelding en meer informatie over de muziekopleiding (ook aangaande overige, niet genoemde blaasinstrumenten) kunt u een e-mail sturen naar: bestuur@knda-moordrecht.nl

Alle muzieklessen verzorgd door MOZ-Art via onze vereniging worden gegeven is het clubgebouw van Kunst na de Arbeid, sportlaan 5 te Moordrecht.